Technical sketches

En tydlig plaggskiss är viktig för både konstruktion och produktion.

Även till hemsida eller katalog.

Jag använder mig främst av Illustrator eller Corel Designer.